“ตม.จว.กระบี่ ไอเดีย เจ๋ง..จัดทำโครงการ!! “ตม.ไทย ใส่ใจคุณ”

วันนี้ (5 ส.ค.62) พ.ต.อ.ธเนศ สุขชัย ผกก.ตม.จว. กระบี่ ได้จัดซื้อผลไม้ที่ข้าราชการตำรวจได้เพาะปลูก และได้ให้ พ.ต.ท.ธนูศิลป์ ดวงแก้วงาม รอง ผกก.ฯ อำนวยการจัดกระเช้า-ตระกร้าเงาะ เป็น gift set เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันที่สนามบินกระบี่ อาทิ กรมท่าอากาศยาน  สายการบิน ศุลกากร และตำรวจพื้นที่

ตม.จว.กระบี่ ได้จัดทำโครงการ “ตม.ไทย ใส่ใจคุณ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานข้างเคียง & ให้การช่วยเหลือชาวต่างชาติ-แรงงานต่างด้าว ที่ได้รับความเดือดร้อน  โดยมี พล.ต.ต.เจษฎา ใยสุ่น ผบก.ตม.6 เป็นผู้เห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินโครงการดีๆ นี้

ผลการดำเนินการ : ได้รับคำขอบคุณ & คำชื่นชมจากหน่วยงานต่างๆ ในมิตรภาพที่ ตม.จว.กระบี่ ได้ส่งมอบให้!!

#ขอขอบคุณ พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบลรอง ผบก.อก.ปรก.รอง ผบก.ตม.1 สตม.เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!.

##############################