a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“แผนกรักบี้ฟุตบอลกองทัพอากาศจัดการแข่งขันประเภทรักบี้ฟุตบอล 7 คน กีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562!!

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ(ธูปะเตมีย์) โดยมีพลอากาศตรีมนัท ชวนะประยูร หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารอากาศ ประธานคณะอนุกรรมการแผนกรักบี้ฟุตบอล กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธี
กำหนดการแข่งขัน ประเภทมินิรักบี้ รุ่นอายุ7 ปี รุ่นอายุ8 ปี รุ่นอายุ9 ปี รุ่นอายุ10 ปี รุ่นอายุ11 ปีและ
ประเภทรักบี้ฟุตบอล 7 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นอายุ 15 ปี ทีมชาย และ รุ่นอายุ18 ปี ทีมชายและทีมหญิง โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

1. ประเภทมินิรักบี้ไม่นับผลการแข่งขัน โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จัดทำเหรียญทองเพื่อ
เป็นที่ระลึกมอบให้กับนักกีฬาทุกคน
2. ผลการแข่งขัน ประเภทรักบี้ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ 15 ปีทีมชาย

2.1 ประเภทดิวิชั่น 2
ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ชมรมรักบี้ฟุตบอลจังหวัดตราด
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
2.2 ประเภทดิวิชั่น 1
ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยอง
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์จังหวัดกระบี่
นักกีฬายอดเยี่ยม ได้แก่ เด็กชาย ดีพร้อม มุสิมาศ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์

3.ผลการแข่งขัน ประเภทรักบี้ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ 18 ปีทีมหญิง
3.1 ประเภทดิวิชั่น 2
ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนพิมายวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
3.2 ประเภทดิวิชั่น 1
ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนธรรมศาสตร์ คลองหลวง
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได่แก่ โรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยอง
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
นักกีฬายอดเยี่ยม ได้แก่ นางสาว พิยดา ตองตาลี โรงเรียนธรรมศาสตร์ คลองหลวง

4. ผลการแข่งขัน ประเภทรักบี้ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ 18 ปีทีมชาย
4.1 ประเภทดิวิชั่น 2
ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์จังหวัดกระบี่
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

4.2 ประเภทดิวิชั่น 1
ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์
รองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
นักกีฬายอดเยี่ยม ได้แก่ นาย พงศรัญย์ พันชำนาญ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้าน พล.อ.ต.มนัท ชวนะประยูร เปิดเผยว่า เราจัดมาเป็นครั้งที่ 48 โดยแต่เดิมจะจัดกันที่สนามกีฬาของโรงเรียนนายเรืออากาศ แต่ในช่วงหลังมานี้มีจำนวนทีมที่เข้าสมัครแข่งขันมาขึ้นทุกปี อีกทั้งต้องการยกระดับมาตรฐานให้เป็นสากลมายิ่งขึ้น ตนจึงขออนุญาต พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ขอใช้สนามธูปะเตมีย์ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันมากยิ่งขึ้น โดยในปีนี้มีทีมเข้าร่วมจากทั่วประเทศกว่า 40 ทีม มีนักกีฬาทั้งหมดกว่า 700 คน จะเห้นได้ว่าบรรยากาศในสนามจะคึกคักมาก ซึ่งต้องการให้เป็นสปอร์ตเอ็นเตอร์เทนเม้นท์และต้องการพัฒนานักกีฬารุ่นเยาว์ให้เป็นกำลังหลักของทีมชาติต่อไปในอนาคต!!

################################