“ผบช.สตม.ลงใต้ ตรวจเยี่ยม ตม.จว. ตรัง, พัทลุง, นครศรีธรรมราช!!

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.62  เวลา 13.15 น. พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งมอบเงินและสิ่งของบำรุงขวัญแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ณ ตม.จว.ตรัง โดยมี  พ.ต.อ.มานะ นาคทั่ง รอง ผบก.ฯปฏิบัติราชการ สตม., พ.ต.ท.ประยุทธ สิมาธรรม สวญ.ตม. จว.ตรัง และข้าราชการในสังกัด ตม. จว.ตรัง รอรับการตรวจเยี่ยมและให้การต้อนรับ

ต่อมาเวลา 16.00 น. พล.ต.ท.สมพงษ์ฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งมอบเงินและสิ่งของบำรุงขวัญแก่ข้าราชการตำรวจ ตม.จว. พัทลุง พร้อมกันนี้ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้เดินทางมาร่วมตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญแก่ข้าราชการตำรวจ ตม.จว. พัทลุง โดยมี พ.ต.อ.มานะ นาคทั่ง รอง ผบก.ฯ ปฏิบัติราชการ สตม.,พ.ต.ท. เสกสรรค์ ตั้งคงนุช สว.ตม.จว.พัทลุง และข้าราชการตำรวจ ตม.จว.พัทลุง รอรับการตรวจเยี่ยมและให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการ ตม.จว.พัทลุง

วันนี้ (4 ส.ค.62) เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.สมพงษ์ฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งมอบเงินและสิ่งของบำรุงขวัญแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ณ ตม.จว. นครศรีธรรมราช โดยมี พ.ต.อ. มานะ นาคทั่ง รอง ผบก.ฯปฏิบัติราชการ สตม., พ.ต.ต.กฤษณ กลิ่นขจร สว.ตม. จว. นครศรีธรรมราช  และข้าราชการในสังกัดตม.จว.นครศรีธรรมราช รอรับการตรวจเยี่ยมและให้การต้อนรับ!!

#ทีมงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ5 :พ.ต.ต.หญิงพัชรี ศรีเผือก สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม.:สายด่วน 1178!!

##############################