อำเภอเก้าเลี้ยว จัด พชอ. เดิน วิ่ง เก้าเลี้ยว ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


วันที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 06.00 น. ดร.รัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน วิ่ง ” พชอ. เดิน วิ่ง เก้าเลี้ยว ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ” เพื่อนำรายได้ไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลฯ และรณรงค์ให้ทุกคนได้ออกกำลังกาย โดยมี สส.สัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 3 นครสวรรค์ นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ ประธานชมรม fc สัญญาใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ร่วมกิจกรรม และมอบเงินสนับสนุนวิ่งการกุศล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ (พชอ.เก้าเลี้ยว) ซึ่งจุดสตาร์ที่หน้าสำนักงานเทศบาลเก้าเลี้ยว ระยะทางวิ่ง 3.9 กม.

ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ – อบต. – กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน – เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว – สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ( สสอ.) – โรงพยาบาลส่งเสริมตำบล (รพ.สต.) – อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) – ชมรมวิ่ง ท้องถิ่น ท้องที่ พื้นที่และประชาชน ร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 500 คน สำหรับทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรม ได้ออกกำลังกายแล้วยังได้กุศล ในการซื้อเสื้อยืด ตัวละ 200 บาท อีกด้วย