พิธี สถาปนาคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ปากน้ำโพ สมัยที่ 25

0
116

พิธี สถาปนาคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ปากน้ำโพ สมัยที่ 25
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายอรรถพล สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีสถาปนา คณะกรรมการมูลนิธิ ส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ปากน้ำโพ สมัยที่ 25 โดยมี นายวัฒนา เอี่ยมอธิคม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครสวรรค์ นายวริทย์ ทองมาลา ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลแขวงนครสวรรค์ นายศกร หลิมศิริวงษ์
อัยการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมส่วนราชการ มูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรต่างๆ และผู้มีเกียรติ ร่วมงาน การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการสถาปนาคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ พร้อมฉลองครบรอบ 30 ปี ที่ได้ก่อตั้งมูลนิธิฯ และกระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างมูลนิธิส่งเสริม ฯ กับองค์กร สมาคม ชมรมต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการทำงานต่างๆ เพื่อสังคมและงานประเพณีประจำปี งานเทศกาลตรุษจีน ให้เป็นไปด้วยดี ณ ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่หน้าผา อ.เมือง จ.นครสวรรค์