a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg 2f6453e08ff89a755590b4f879277842.jpg 424b445a3cd1b494ce0492b83edc7943.jpg

วัดบ้านบึงจัดฐานการเรียนรู้ ปั่นฝ้ายทอผ้า สู่ไตรจีวรให้แก่นักเรียน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 วัดบ้านบึง ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พระอธิการ สมบัติเขมวิโร เจ้าอาวาสวัดบ้านบึง ได้จัดพิธีงานจุลกฐินมหากุศล โดยจัดการเก็บเม็ดฝ้าย ตีฝ้าย ทอผ้าสู่ไตรจีวร โดยได้จัดฐานการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยวิธีการทอผ้าของชาวไทยพวน โดยนำฝ้ายมาทำการตูนฝ้าย อิ๊วฝ้าย ญิงฝ้าย ล้อมฝ้าย เข็นฝ้าย เปียฝ้าย ย้อมฝ้าย ตากฝ้าย กวักฝ้าย ค้นหุ สืบด้าย ท้อผ้าให้เป็นผืน และวิธีสุดท้ายคือการตัดเย็บให้เป็นผ้าไตรจีวร ทุกขั้นตอนต้องเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง โดยมีนักเรียน โรงเรียนเชิงหวายโรงเรียนบ้านบึง โรงเรียนคลองมะเกลือ โรงเรียนศึกษากุลบุตร โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 กว่า 200 คน เข้าฐานต่างๆเพื่อได้รับความรู้ ในพิธีทอผ้างานจุลกฐินในครั้งนี้

ปรีชา นุตจรัส รายงาน