ข่าวด่วน เมืองร้อยเอ็ด!! สารฯจากนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด…. ว่าด้วยเรื่อง ” การพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ (พชอ.)”

0
127

ไข้เลือดออกจะหยุดยั้ง เพราะพลังของพวกเรา” สารจากนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด….

ว่าด้วยเรื่อง ” การพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ (พชอ.)” วันที่ ๑ สิงหาคม 2562 นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ส่งสารถึงทุกภาคส่วน

…กรุณาอ่านให้จบครับ กรุณาอย่าเพิกเฉย…

…สู้กันอีกสักครั้งกับภารกิจใหม่ที่หนักหน่วงของทีมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด…

การหยุดยั้งการระบาดของไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองร้อยเอ็ดก็เช่นกันครับ เป็นภารกิจที่สำคัญและหนักอย่างยิ่ง ที่ทีมงานทุกภาคี ทุกภาคส่วน จิตอาสา กำนัน ผญบ.ฯ อสม. ต้องจับมือแสดงพลังกันอีกครั้งหนึ่ง หลังจากเราได้ทำสำเร็จมาแล้วในการรณรงค์เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิก กอช. แต่นั่นคือเพื่อประโยชน์ในภาคหน้าที่พี่น้องเราจะได้มีเงินออมไว้ใช้จ่ายในครอบครัวเพิ่มเติมเมื่อย่างเข้าสู่วัยชรา 60 ปี (ห้วงวัยเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ คือ นับแต่อายุ 15 – 60 ปี) แต่ในการปฏิบัติภารกิจในการป้องกัน ควบคุมไข้เลือดออกในครั้งนี้ จะเป็นการเดิมพันด้วยชีวิตของพี่น้อง ลูกหลานอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราในทุกกลุ่มวัย ทุกเพศ ไม่เลือกสถานที่ ทุกคนอาจประสบติดเชื้อไวรัสแดงกี่เป็นไข้เลือดออกได้ด้วยตัวเองทั้งสิ้น

นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจึงขอเชิญชวน พวกเราทุกทุกคน ผลึกกำลังตั้งใจปฎิบัติภารกิจที่สำคัญนี้อีกครั้ง ขอให้เอาใจใส่ ยอมเสียสละเวลาอันมีค่า ในการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ในทุกขั้นตอนอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกัน ซึ่งพวกเราทุกคนทำได้ การป้องกันก็คือการตัดวงจรชีวิตของยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำผโรคไข้เลือดออกจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง หรือ จากคนคนหนึ่งไปสู่อีกหลายหลายคนได้ โดยเบื้องต้นต้องกำจัดลูกน้ำ ตามภาชนะที่มีน้ำขัง ทุกชนิด ในบ้าน ในวัด ในโรงเรียน ให้ครอบคลุม ขยะต้องถูกเก็บทำลาย โดยวิธีที่ถูกต้องหลายๆวิธี อาทิ เพาะและปล่อยปลาหางนกยูง ทรายอะเบส พ่นหมอกควัน หรือ ฝอยละออง ในบ้าน วัด โรงเรียน ที่พบลูกน้ำทันที(ยาฉีดยุงที่เป็นกระป๋องสเปรย์มีขายตามร้านค้าทั่วไป) ฝอยละอองนี้จะทำให้ยุงตัวแก่ที่เป็นพาหะตายทันที ซึ่งเป็นการกำจัดยุงตัวแก่ที่เป็นพาหะไม่ให้ไปกัดคนอื่นต่อไป และนายอำเภอได้ประสานขอให้ อปท.ทุกแห่งได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ในการจัดซื้อเครื่องพ่นฝนละอองไว้ใช้ดูแลพี่น้องประชาชนต่อไป

ขณะนี้ มีในหลายหลายพื้นที่ ที่ยังมีการแพร่ระบาดที่หนักอยู่ จากข้อมูลการระบาดและส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ดมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัด และยังไม่มีท่าทีจะลดลง ยิ่งช่วงสองสามวันมานี้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะมีการระบาดเพิ่มขึ้นเพราะฝนเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก

ข้าราชการทุกส่วนราชการ ทุกสังกัด พี่น้องกำนัน ผญบ.ฯ / อสม. ที่รักครับ นายอำเภอคิดว่าไม่มีอะไรที่พวกเราจะทำไม่ได้ จับมือกันไว้แล้วรวมใจ แสดงพลังกันอีกครั้งครับ บ้านใด ตำบลใด พบผู้ป่วย ก็รีบส่งตัวรักษา แล้วดำเนินกิจกรรมตามมาตรการแนวทางในทุกทุกสัปดาห์นะครับ หากดำเนินการแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมายังเกิดการระบาดอีกแสดงว่ายุงพาหะยังไม่ตาย ก็ดำเนินการซ้ำ หากสัปดาห์ต่อต่อมาไม่มีผู้ป่วยเกิดขึ้น ภายใน 28 วัน (วงจรอายุยุง) ก็แสดงว่าพาหะในช่วงอายุของยุงช่วงนั้นหมดไปแล้ว แต่ก็อาจจะเกิดขึ้นอีกในช่วงอายุที่สอง สาม ของยุงได้ ฉะนั้น พวกเราก็ป้องกันตามมาตรการต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณ ส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ชุดปฏิบัติการประจำตำบล อปท. พี่น้องกำนัน ผญบ.ฯ อสม. และภาคีทุกเครือข่าย ที่เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับการป้องกันไข้เลือดออก ครับ

“ไข้เลือดออกจะหยุดยั้ง เพราะพลังของพวกเรา”

ขอขอบคุณทุกท่านด้วยใจครับ

ཙ་ ศรีไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ดคณะกรรม ขับเคลื่อน(พชอ) ระดับอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ตัวแทนสื่อมวลชน