“กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. เปิดโครงการสร้างความรักความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง ประจำปีงบประมาณ 2562!!

0
45
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. เปิดโครงการสร้างความรักความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง ประจำปีงบประมาณ 2562!!

เมื่อวันที่ 30 ก.ค.62เวลา 09.00 น. โดยมี พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความรักความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง ประจำปีงบประมาณ 2562

โดยมี พ.อ.สุรชัย สังข์แก้ว หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. และ พ.อ.อิทธิกร ศิริวัลย์ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. เข้าร่วมพิธี ณ ชุมชนหญ้าแก้ว อ.เมืองจ.ประจวบคีรีขันธ์ มีประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน !!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

################################