ราชภัฏรำไพพรรณี ยกระดับสู่ RBRU Smart University 4.0 แห่งแรกในภาคตะวันออก

0
55

ราชภัฏรำไพพรรณี ยกระดับสู่ RBRU Smart University 4.0 แห่งแรกในภาคตะวันออก

11.00 น. – (16 พ.ย. 61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดเผยในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทั้ง 2 องค์กรจะได้ผนึกกำลังร่วมกันพัฒนา สู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทยูนิเวอร์ซิตี้ แห่งแรกในภาคตะวันออก เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และผลักดันให้ท้องถิ่นได้มีโอกาสยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
ด้านนายสิทธิกร ดิเรกสุนทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงจุดประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ทางธนาคารมุ่งเน้นสร้างสรรค์นวัตกรรมไลฟ์สไตล์ด้านการเงิน และไลฟ์สไตล์ด้านการเรียน ให้แก่มหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย ผ่านกรุงไทยดิจิตอลแพลตฟอร์ม เช่นบัตรนักศึกษาพร้อมชิพสมาร์ทการ์ด จะสามารถใช้เป็นบัตรผ่านเข้า-ออก หรือยืนยันตัวตนได้ และเชื่อมโยงกับแอพลิเคชั่นที่พัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผ่าน Activate Virtual Card สำหรับเช็คตารางเรียน หรือทรานสคริปต์ต่างๆ ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 ปีนี้คาดว่าคงจะมีแพลตฟอร์มที่พัฒนาต่อเนื่องในอนาคตอีกหลายรายการ
ภายในงานได้จัดให้มีการสาธิตการชำระเงินด้วย QR CODE ผ่านแอพลิเคชั่น “กรุงไทย เน็กซ์” เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเงิน พร้อมทั้งแพลตฟอร์มด้านการเชื่อมโยงธุรกิจและการศึกษามากมาย และในโอกาสนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ยังได้มอบเงินจำนวน 2,100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ท่ามกลางการแสดงความยินดีจากทีมคณะผู้บริหารของทั้ง 2 ฝ่าย
การลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ นับเป็นการเปิดโอกาสให้กับทั้ง 2 องค์กร ได้พัฒนาศักยภาพสู่ยุคสังคมไร้เงินสด 4.0 เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนานักศึกษาและท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกควบคู่กันไป โดยบันทึกข้อตกลงนี้ มีระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พยายามพัฒนาศักยภาพเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐในยุค 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สมกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อย่างแท้จริง

ขอบคุณ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
น.ส.อาย์พรกานต์ ศิริวงษ์ ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก