อบต.นครสวรรค์เร่งหาแหล่งน้ำ เพื่อผลิตน้ำประปา ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ขาดแคลนน้ำมาผลิตเป็นน้ำประปา

0
175

อบต.นครสวรรค์เร่งหาแหล่งน้ำ เพื่อผลิตน้ำประปา ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ขาดแคลนน้ำมาผลิตเป็นน้ำประปา โดยเมื่อวันที่ 31ก.ค.2562 ทางนายจำลอง พรมหนองโดก นายก.อบต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่หลังรับการร้องเรียนจากประชาชนชาวตำบลนครสวรรค์ตก ว่าน้ำประปามีสภาพขุ่นเป็นสีน้ำตาลอ่อน จึงได้เดินทางเข้าไปดูในพื้นที่ ทราบว่าเนื่องจากน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใช้ผลิตน้ำประปาไม่พอเพียงในการที่จะนำมาผลิตน้ำประปา จึงได้เร่งประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อหาทางแก้ไข และวันนี้ได้เริ่มสูบน้ำ เพื่อไปผลิตน้ำประปาช่วยประชาชนในตำบลนครสวรรค์ตก จำนวนหลายพันครอบครัว และเริ่มเดินเครื่องสูบน้ำหน้า 12 นิ้ว บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อสูบน้ำดิบลง พื้นที่ หนองยาว หมู่ 2 ต.นครสวรค์ตก รีบแก้ไขปัญหา เตรียมน้ำในการผลิตน้ำประปาจ่ายทุกครัวเรือน ให้คลอบคลุมและทั่วถึง
ทั้งนี้จึงแก้ปัญหาวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนายกตี๋ ทำได้โดยได้ประสาน เครื่องสูบน้ำผ่าน นายกาตพงศ์ ใจแก้ว เลขา ส.ส.วีระกร คำประกอบ ขณะนี้ได้เร่งเดินหน้าสูบน้ำต่อไป