ผวจ.นครสวรรค์ นำพสกนิกรจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0
50

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำพสกนิกรชาวจังหวัดนครสวรรค์จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562  เวลา 19.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง – พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และต่อเทียนให้กับผู้เข้าร่วมพิธี กล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ร่วมกับผู้ร่วมพิธี พร้อมกล่าว“ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม2562 รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่พสกนิกรชาวนครสวรรค์ มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์