จังหวัดนครสวรรค์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0
104

จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สถานสงเคราะห์คนชรานิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

พร้อมด้วยนางประภาวดี สิงหวิชัย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายพีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ รองนายกเหล่ากาชาด และคณะเหล่ากาชาด และองค์กรต่างๆ ร่วมงาน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุฯ ซึ่งภายในงานนอกจากมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ยังได้มีกิจกรรมรับมอบเงินบริจาค จาก นางจิตรา หมีทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ นางอัญชลี นพนาคีพงษ์ ประธานมูลนิธิสงเคราะห์คนชรา จังหวัดนครสวรรค์

นายพงษ์เดช แซ่ซิ้ม นายกสโมสรส์ปากน้ำโพนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ ปี 61-62 ฯลฯ และมอบของใช้ให้กับสถานสงเคราะห์คนชรานิคมเขาบ่อแก้ว นอกจากนั้นยังได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชรานิคมเขาบ่อแก้ว อีกด้วย