สส.วีระกร คำประกอบ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานงานเลี้ยงสังสรรค์ เชื่อมความสัมพันธ์ รักสามัคคี ตำบลนครสวรรค์ตก
นายจำลอง พรมหนองโดก นายก.อบต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ จัดงานสังสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์ รักสามัคคี ตำบลนครสวรรค์ตก

ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลนครสวรรค์ตก ในการนี้ สส.วีระกร คำประกอบ สส.เขต 1 จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฯ พร้อมด้วย สส. กรุง ศรีวิไล จังหวัดสมุทรปราการ / อดีต.สว.สดใส ร่มโพธิ์ทอง ร่วมงาน พร้อมเปิดตัวนายสมชาย ฉิมปาน (ปิ๊บ) ว่าที่ผู้สมัคร สจ. คนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง ฉายแสงนักการเมืองท้องถิ่น ได้แรงสนับสนุนอย่างต่อเนืองแน่นตลอดมา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ. สักทองรีสอร์ท ถนนเลี่ยงเมืองจังหวัดนครสวรรค์