จ.พะเยา เปิดกิจกรรมจิตอาสาโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

0
48

พะเยา…จ.พะเยา เปิดกิจกรรมจิตอาสาโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ทางหลวงหมายเลขที่ 1021 สายพะเยา ภูซาง โดยโครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการจิตอาสา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดพะเยา โดยถนนสายดังกล่าว ถือเป็นถนนสายเศรษฐกิจ ที่มีความสำคัญของจังหวัดพะเยา ระยะทางรวมกว่า 70 กิโลเมตร

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้นำข้า ราชการจิตอาสา และประชาชนจิตอาสาจังหวัดพะเยา ร่วมกันปฏิบัติภารกิจ ในการทำความสะอาดสถานที่สำคัญ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ จัดเก็บเศษขยะ และล้างทำความสะอาดถนน เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดพะเยาด้วย