“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จว.ป.ข.นำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงวัย 16 ปี พิการตั้งแต่กำเนิด!!

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2562 เวลา 26.00 น.โดยพ.อ.กรกานต์  นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.พร้อมด้วย พ.อ.สมพงษ์ อารีพงศ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน. จังหวัด ป.ข.ร่วมกับนางสาวกัลยรัตน์  ยิ้มแย้ม ครูประจำหน่วยบริการสามร้อยยอดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,นางศิริรัตน์ โอปอพี่เลี้ยงเด็กพิการนางสาวจันทร์ฉาย  บุญสมเชื้อพี่เลี้ยงเด็กพิการ

เดินทางไปมอบถุงยังชีพจาก”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”โดยดร.หิมาลัย ผิวพรรณ และที่นอนลมจากทภ.1ให้แก่ครอบครัวของนายภัสพล สุกรเสพย์อายุ 16 ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและพิการมาตั้งแต่กำเนิดลุกนั่งไม่ได้สื่อสารไม่ได้รับประทานอาหารทางสายใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปพักอาศัยอยู่ที่บ้านไร่โคกอ.สามร้อยยอดจ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจนพ่อรับจ้างทั่วไปแม่ไม่มีอาชีพบ้านหลังคารั่วซึมต้องการความช่วยเหลือเช่นอาหาร นมเครื่องดูดเสมหะ วัสดุซ่อมแซมบ้านหรือตามที่หน่วยงานเห็นสมควร ซึ่งกอ.รมน.จังหวัด ป.ข.จะประสานหน่วยงานหรือผู้ใจบุญมาช่วยเหลือต่อไป!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

##############################