“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นร่วมกับ ศปป.4 กอ.รมน. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนของชาวบ้านขามป้อม ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น !!

0
102

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นร่วมกับ ศปป.4 กอ.รมน. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนของชาวบ้านขามป้อม ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น !!

กรณี ฟาร์มสุกรประเวชฟาร์ม ปล่อยน้ำเสียลงพื้นที่การเกษตรชาวบ้านไหลต่อลงลำห้วยสาธารณะ และส่งกลิ่นเหม็นเข้าหมู่บ้าน

เมื่อ 26 ก.ค.62 เวลา 13.30 น. โดยมี พล.ท.กิตติศักดิ์ บุญสุข รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. เป็นประธานในการลงตรวจสอบปัญหาในครั้งนี้ ผลการปฎิบัติ ทางประเวชฟาร์ม ได้รับปากที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากมูลสุกร, การสร้างรั้วที่พังทลายลงทับพื้นที่เกษตรของชาวบ้าน, จะดำเนินการก่อสร้างรั้วให้สุดตลอดแนวเขตและเสริมแนวคันคูให้สูงใหญ่กว่าเดิมเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำเสียไม่ให้ไหลลงไปนอกบ่อ ทั้งนี้ทางบริษัทประเวชฟาร์ม รับที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.62

สำหรับขอเสนอให้ทางประเวชฟาร์มเลิกเลี้ยงสุกรนั้น ให้หารือในโอกาสต่อไป เนื่องจากต้องปฎิบัติไปตามกฎหมาย โดยจะให้ประชุมกันใหม่อีกครั้ง!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

################################