“พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง รรท.ผบช. สตม.เป็นประธานพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายงานอำนวยการสนับสนุนและเทคนิค(กอน.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562!!

วันที่ 26 ก.ค.62 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง รรท.ผบช. สตม. เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต. ณฐพล แสวงกิจ รอง ผบช.สตม. และ พล.ต.ต.สมบัติ ชูชัยยะ รรท.ผบก. ศฝร.ตม.ร่วมพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายงานอำนวยการสนับสนุนและเทคนิค (กอน.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 102 นาย

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 จ.นครสวรรค์  โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการตำรวจในสังกัดที่สำเร็จการฝึกอบรมทุกนาย พร้อมเน้นย้ำให้ปฎิบัติหน้าที่ของตัวเองอย่างตรงไปตรงมา ยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก เพื่อสนองนโยบายที่รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้!!

#ทีมงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ5 :พ.ต.ต.หญิงพัชรี ศรีเผือก สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม.:สายด่วน 1178!!

###############################