โรงเรียนหนองโพพิทยา อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพคิด สำหรับเยาวชนหนองโพ

0
97
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

โรงเรียนหนองโพพิทยา อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพคิด สำหรับเยาวชนหนองโพ วันที่ 26 ก.ค. 62 นายสุกิจ ดั่นเจริญ ผอ.โรงเรียนหนองโพพิทยาและคณะครู จัดให้มีการอบรมนักเรียนของโรงเรียนหนองโพพิทยา ระดับชั้น ม.1 – ม.6 จำนวน 230 คน ณ. ห้องโสตทัศนศึกษาพระครูนิพนธ์ธรรมคุต ( หลวงพ่อน้อย ) การอบรมมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนหนองโพพิทยาตระหนักถึงพิษภัยการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด การแจ้งข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดให้ฝ่ายป้องกันปราบปรามทราบและติดตามจับกุมแก้ไข เพื่อสร้างความเข็มแข็งในสถานศึกษา ในชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด ในการอบรมในโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อ.ตาคลี จว นครสวรรค์ พิธีเปิดการอบรม นายณรงค์ ภักดีสุข นายก.อบต.หนองโพประธานเปิดการอบรม นายสุกิจ ดั่นเจริญ ผอ.โรงเรียนหนองโพพิทยา กล่าวรายงานการอบรม พิธีเปิดการอบรมนายณรงค์ ภักดีสุข นายก.อบต.หนองโพ ได้กล่าวแนะนำหลักการดำรงตนให้นักเรียนและได้ทักทายนักเรียน วิทยากรการอบรม ทีม ร.ต.ท.โสภณ กองแก้ว ข้าราชการตำรวจบำนาญ ร.ต.ท.ประเทือง สินโน รอง สว.(ป) สภ.เก้าเลี้ยว ร.ต.ท.นิกร ยะรินทร์ รอง สว.(ป)สภ.ท่าตะโก น.ส.อัจฉรา สุหิรัญ รพ.ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพหนองปลิง วิทยากรศูนย์ขวัญแผ่นดิน วิทยากร อบจ.นครสวรรค์ วิทยากร ภ.จว.นครสวรรค์ และ สาธารณสุข จว .นครสวรรค์ โครงการอบรมนี้ได้ประโยชน์ได้รับความรู้อย่างยิ่งในเยาวชนของชาตินำไปปรับสถานภาพในการดำรงชีวิตต่อไป