16 พย 61. เมื่อเวลา. 9.00 น ที่วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม. อ บึงทองหลาง. อ ลำลูกกา. จ. ปทุมธานี  ณ ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม ฯได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการ วัดประชารัฐสร้างสุข. พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน. ทั้งแพทย์พยาบาล. และนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่อำเภอลำลูกกา. อีกทั้งประชาชนจิตอาษา. ประมาณ 200 คนที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดสุวรรณราชวราม ในวันนี้ โดยมีนาย ยงยุทธ. ป้อมเอี่ยม นายอำเภอลำลูกกา. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้ ภายในงานยังจัดให้มีการเช็นสัณญาข้อตกลงร่วมกันรวม 19องค์กร โดยมีทั้งภาครัฐและเอกชน

จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อให้เกิดความรักสามัคคี และเกิดประโยชน์ แก่ส่วนรวม โดยการช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดลานวัด. โบสถ์พระวิหาร ทำความสะอาดภายใน โบสถ์ โรงเรียน รวมทั้งตบแต่งทาสี ที่บริเวณ รอบกำแพงของวัด อีกทั้งเก็บสิ่งปฎิกูล ผักตบชวาเศษไม่ใบหญ้าในลำคลองหน้าวัด เพื่อให้เกิด ความสะอาดเรียบร้อย เป็นที่น่าชื่นชมและสวยงามแก่ผู้ที่ผ่านไปผ่านมา
ท่านพระครู. สุวรรณวรการ รองเจ้าคณะอำเภอลำลูกกา. เจ้าอาวาสวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม กล่าวว่า โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ที่จัดขึ้นมา ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ เป็นโครงการที่ดีทำให้เกิดความรักความสามัคคี อีกทั้งยังได้ช่วยกันสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม. โดยจัดให้วัดเป็นศูนย์กลางทำให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เกิดประโยชน์และให้เยาชนได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาได้ยิ่งขึ้น
และขอบใจทางญาติโยมที่ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมในวันนี้ /
ด้าน. พตอ. ธานินทร์. ฉัตรเจริญ ผกก สถานีตำรวจ สภ. ลำลูกกา. ที่เข้าร่วมเป็นประธานของโครงการในวันนี้. กล่าวว่าทางส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นซึ่งมี หน้าที่ที่จะต้องดูแลความเป็นอยู่ทุกสุขของพี่น้องประชาชนอยู่แล้ว และพร้อมที่จะปฎิบัติงานและพร้อมให้ความร่วมมือทุกๆโอกาศ ทุกกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างความสุขของพี่น้องประชาชน ต่อๆไป 
สุรสิทธิ์. แห่ล้อม. ปทุมธานี