มูลนิธิรักษ์ป่า พะยุงไทย พยุงธรรม เพื่อแผ่นดิน ร่วมกับจิตอาสา 904 และกรมป่าไม้ ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ณ เขาแม่นางเวียน

0
240

มูลนิธิรักษ์ป่า พะยุงไทย พยุง   เพื่อแผ่นดิน ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ และกรมป่าไม้ ปลูกต้นไม้ ณ เขาแม่นางเวียน

วันที่ 20 กค.62 เวลา 13.00 น. พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศวนี. ประธานมูลนิธิ รักษ์ป่า พะยุงไทย พยุงธรรม เพื่อแผ่นดิน เป็นประธาน เปิดโครงการปลูกป่า 4 ภาค ครั้งที่ 2 โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษาอธิบดีกรมป่าไม้ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา ชมรม fcสัญญาใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน นายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต3 นครสวรรค์ นายรณรงค์ สิทธิเขตกรณ์ นายอำเภอบรรพตพิสัย ชมรมfcสัญญาใจ พร้อมทีมงาน ชมรม ผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน สมาชิก อบต. ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ประชาชนจิตอาสา จากกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 บัส และจิตอาสาจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อน้อมเกล้าถวายเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าฯรัชกาลที่ 10 เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติและวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในกิจกรรม ป่าพระราชา ธรรมมะปกปัก ประชารักษา

โดยอัญเชิญต้นไม้พระราชทาน ต้นกล้าพะยุง ต้นกล้ารวงผึ้ง ประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สังคปรินายกฯ ปลูก ณ เขาแม่นางเวียน ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษณ์-อำเภอบรรพตพิสัย เขตรอยต่อจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์
นันทนา ข่าวสยาม /รายงาน ภาพ-ข่าว