“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!บูรณาการร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอน้ำพองตรวจสอบข้อเท็จจริงและเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในสำนักสงฆ์!!

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.62 เวลา10.00 น. โดย พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก. มอบหมายให้ นายณชพัฒน์​  ไกรศรีวรรธนะ กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว บูรณาการร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอน้ำพอง

ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณี พระรังสรรค์ ผู้ดูแลสำนักสงฆ์เกาะแก้วโพนทอง ร้องเรียนให้เข้าตรวจสอบผู้มีอิทธิพลและเงินบริจาค ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนเชือก ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จว.ข.ก. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย !!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

###############################