นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ให้ข้อมูลว่า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT มีภารกิจในการสืบสาน อนุรักษ์ ส่งเสริมสนับสนุน ต่อยอดศิลปหัตถกรรมไทยเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับภายในที่ทำการ SACICT ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
มีหอนิทรรศการที่น่าสนใจ ได้แก่

• หอศิลปาชีพ จัดนิทรรศการคู่พระบารมี แสดงและเผยแพร่พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

• หอหัตถศิลป์ระหว่างประเทศ จัดแสดงองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ไทยและนานาชาติ โดยมีการปรับเปลี่ยนทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับหัตถกรรมโลก ซึ่งขณะนี้ได้จัดแสดงหัตกรรมที่ใกล้สูญหาย

• หอสุพรรณ-พัสตร์ จัดแสดงเครื่องทอและผ้าไทย ทั้งผืนผ้าและพัสตราภรณ์ที่สะท้อนวัฒนธรรมประเพณีไทย รวมทั้งเครื่องทอง ทั้งที่เป็นเครื่องประดับเครื่องอุปโภคที่งดงามหายาก

• หอนวัตศิลป์ จัดแสดงผลิตภัณฑ์นวัตศิลป์ ที่สะท้อนภูมิปัญญาที่ได้นำมาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ๆ

• หอโขน วัฒนธรรมร่วมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การถ่ายทอดเรื่องราวความผสมกลมกลืนทางศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมรายละเอียดที่ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของรูปแบบการแสดงโขนในแต่ละประเทศ

• SACICT Shop ร้านค้าซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานหัตถศิลป์ทุกประเภทจากสมาชิก SACICT ที่เป็นทั้งครูฯและทายาทฯ ผู้ประกอบการ ชุมชนหัตถกรรมต่าง ๆทั่วประเทศ

เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่ 8.00-17.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย