ข่าวด่วน เมื่อเวลา 14:30 นของวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ได้รับแจ้งเหตุร้านค้าถล่ม ที่บริเวณแม่น้ำแม่กลองท่าเรือข้ามฟากแสงวนิช ร้านค้าถล่ม ที่แม่น้ำแม่กลอง ตามที่ได้เกิดเหตุร้านค้าบริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง ท่าเรือข้ามฝากแสงวนิช

0
199

ข่าวด่วน เมื่อเวลา 14:30 นของวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ได้รับแจ้งเหตุร้านค้าถล่ม ที่บริเวณแม่น้ำแม่กลองท่าเรือข้ามฟากแสงวนิช ร้านค้าถล่ม ที่แม่น้ำแม่กลอง ตามที่ได้เกิดเหตุร้านค้าบริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง ท่าเรือข้ามฝากแสงวนิช

ทรุดพังลงน้ำไปทั้งหลัง เมื่อ เวลาประมาณ 12.45 น. ขอรายงานเพิ่มเติม เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บนำส่ง รพ.สมเด็จฯ จำนวน 23 ราย (ชาย 10 ราย หญิง 13 ราย) ผู้สูญหาย 3 ราย อยู่ระหว่างการค้นหาโดย มูลนิธิสว่างเบญจธรรม นำชุดกู้ชีพประดาน้ำค้นหาผู้สูญหาย และเทศบาลเมืองฯ ได้เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองฯ หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ
– ป้องกันจังหวัดสมุทรสงคราม
– สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
– สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม
– อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
– เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
– มูลนิธิสว่างเบญจธรรม
– กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
รายชื่อผู้บาดเจ็บเบื้องต้น
1. นางสาวบัณฑิตา ผลเจริญ
2. นางสาวเกวลิน ยาเครือ
3. นางสาวศูภานิดา คุ้มอนุวงศ์
4. นางศรีนวล สนามเขต
5. นายฉลวย แสงจันทร์
6. เด็กหญิงแก้วตา ช่างประดับ
7. นายนฤดล ชื่นจิต
8. นายเอื้ออังกูล โฆษิตพานิชย์
9. นางสาวญานิศา มั่นเขตการณ์
10.นางสาวบุษยากร รุ่งอุทัย
11.นายกษิดิศ พงศ์พรหม
12.นางสาววสิตา แสงเครือ
13.นางสาววรนุช คำกองแก้ว
14.นายอนันต์ มาลัง
15.นางสาวชลธร จันทร์ประสิทธิ์
16.นายทองตั้ง จันทร์นาค
17.นางสาวรัชนีกร พิมจันทร์
18.นางสาวกรวี สนันนท์บุญ
19.นายบุญสืบ วรรณาวงษ์
20.นายไพรัช พุกภักดี
21.เด็กชายยศกร อรุณราช
22.นายศุภณัฐ มณีรัตน์
23.นางสาวสุนัน เต็งสกุล
รายชื่อผู้สูญหาย จำนวน 3 ราย
1. นางสุรีพร อุราชื่น
2. น.ส.พรพิไล เสือเล็ก
3. น้องข้าวตู นร.รร.วัดป้อมแก้ว
ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป/สนง.ปภ.จ.สมุทรสงคราม
ข้อมูล ณ เวลา 14.30 น.