อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จัดประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

0
251

อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จัดงานแห่เทียนจำนำพรรษาปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่ 15 ก.ค.2562 ในวันเข้าพรรษาเพื่อสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาถวายเทียนจำนำพรรษา ซึ่งอำเภอท่าตะโกได้จัดประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษามากว่า 30 ปี ซึ่งจัดงานประเพณีมาทุกปี แต่ก่อนขบวนแห่ยาวมาก ซึ่งขบวนแห่ต้นเทียนจำพรรษาจะเริ่มจากโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม แห่ไปตามถนนรอบตลาเเทศบาลท่าตะโกไปถวายที่วัดสามัคยาราม ระยะทาง กว่า 3 กม. แต่ละขบวนแห่วงพาเหรดนักเรียน มีกลองยาว มีวงแคน มีวงแตรวง แห่นำมีชาวบ้านประชาชนเต้นรำกันสนุกสนาน หัวขบวนถึงวัดสามัคยาราม ท้ายขบวนยังไม่ออกจากโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ซึ่งขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาจะมีมาจากหน่วยงานราชการ ตำบล หมู่บ้าน ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ ห้างร้านต่างๆ ไม่มี อบต.เช่นปัจจุบัน ในปีนี้วัฒนธรรม อ.ท่าตะโก วัฒนธรรม จ.นครสวรรค์ นายวิเชียร จูห้อง นอภ.ท่าตะโก นางเบ็จมาศ จูห้อง นายก.กิ่งกาชาด นางจิตรา หมีทอง ประธานสภา อบจ.นครสวรรค์ นายมานพ ศรีผึ้ง สส.นครสวรรค์ พ.ต.อ.เดชชาต วัฒนพนม ผกก.สภ.ท่าตะโก นายวินัย ศรีปิยะรัต นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าคะโก ดร.บัญชา เดชเจริญศิริกุล ประธานกำนัน พร้อมด้ว นายก.อบต.ทุกตำบลในอำเภอท่าตะโก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หจก.รัฐวิสาหกิจ ได้ร่วมกันจัดตบแต่งต้นเทียนรถแห่เทียนพรรษา จัดคนร่วมขบวนแห่ ในปีนี้มี 16 ต้นเทียนและขบวนแห่ ขบวนแห่รถเทียนจำนำพรรษาเริ่มจาก ศูนย์ท่ารถท่าตะโก แห่รอบตลาดเทศบาลท่าตะโกไปรวมที่สนามหน้าโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกติดที่ว่าการ อ.ท่าตะโก พิธีเปิด นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.นครสวรรค์ โดยเมื่อท่าน ผวจ.นครสวรรค์มาถึงท่านได้เยี่ยมชมรถตบแต่งต้นเทียนจำนำพรรษาและพบประชาชน

เมื่อถึงเวลาเปิดงาน นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.นครสวรรค์ ได้ไปที่เวทีใหญ่ ได้เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชสรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพลงสรรเสริญพระบารมี นายวิเชียร จูห้อง นอภ.ท่าตะโกกล่าวรายงาน เสร็จแล้ว นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.นครสวรรค์กล่าวเปิดงาน และลั่นฆ้องเปิดงาน ขบวนแห่ต้นเทียนจำนำพรรษาทุกขบวนออกเริ่มแห่ไปจุดหมายหน้าอำเภอท่าตะโก ปีนี้ทุกขบวนต่างตบแต่งต้นเทียนสวยงาม ประชาชนที่มาร่วมขบวนก็สวมชุดเหมาะกับการแห่ต้นเทียนทำบุญเข้าพรรษา บางขบวนมีความคิดตบแต่งแบบสร้างสรรค์ บางขบวนประชาชนเด้นในขบวนสวมชุดพื้นบ้าน ชุดลาวโซ่ง ไทยทรงดำ ชุดลาวครั่ง นำศิลปพื้นบ้านมาร่ายรำนำเสนอ นำอุปกรณ์เครื่องมือทางเกษตร เครื่องมือจับสัตว์น้ำประดับในขบวนได้อย่างสวยงามลงตัว ในปีนีมีการประกวด 3 ประเภท การตบแต่งต้นเทียนสวยงาม การตบแต่งต้นเทียนความคิดสร้างสรรค์ ขบวนแห่สวยงามประทับใจ ซึ่งผลการประกวด มีดังนี้ ประเภทการประกวดตยแต่งต้นเทียนสวยงามตบแต่งรถต้นเทียน ชนะเลิศ อบต.ดอนคา รองชนะเลิศอับดับ 1 อบต.ท่าตะโก รองชนะเลิศอันดับ 2 อบต.สายลำโพง ประเภทขบวนแห่เรียบร้อยสวยงามประทับใจ ชนะเลิศ อบต.หนองหลวง รองชนะเลิศอันดับ 1 อบต.วังมหากร รองชนะลิศอันดับ 2 อบต.หัวถนน ประเภทตบแต่งต้นเทียนความคิดสร้างสรรค์ ชนะเลิศ อบต.หนองหลวง รองชนะเลิศอันดับ 1 อบต.ทำนบ รองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลตำบลท้าตะโก งานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาปีนี้ จนท.กอ งราชพิธี และวัฒนธรรม จว.นครสวรรค์ปฏิบัติจัดตามประเพณี สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ปีหน้าคาดว่าประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาจะยิ่งใหญ่กว่าปีนี้ 2562