สมาคมกีฬาจักรยานฯ จัดอบรมโค้ชถนน
“ยูซีไอ” ส่ง 2 วิทยากรชั้นนำมาบรรยาย
เพื่อพัฒนาวงการสองล้อไทยให้ก้าวไกล

สมาคมกีฬาจักรยานฯ จัดอบรมผู้ฝึกสอนประเภทถนนระดับพื้นฐาน โดยมี 2 วิทยากรชั้นนำ จากสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ “เสธ.หมึก” ชี้เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานไทยไปสู่ระดับมืออาชีพ และช่วยพัฒนานักกีฬาจักรยานไปสู่ความเป็นเลิศ อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าก้าวไกลไปด้วยกันทั้งระบบ

“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนจักรยานประเภทถนนระดับพื้นฐาน รายการ “National Basic Road Coaching Course 2019” เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ที่โรงแรมวาสิฎฐี จ.สุพรรณบุรี โดยสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) ได้ส่งวิทยากรชั้นนำจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ มร.มาร์ค แกรนจ์ ชาวอังกฤษ และ มร.รามลาน ราติฟ ชาวมาเลเซีย มาเป็นผู้บรรยาย ใช้เวลาอบรมทั้งสิ้น 5 วัน ระหว่างวันที่ 15-19 ก.ค. มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 31 คน เป็นผู้ฝึกสอนจากทีมต่าง ๆ ที่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันรายการชิงแชมป์ประเทศไทย, กีฬาแห่งชาติ, กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และรายการอื่น ๆ

พล.อ.เดชา กล่าวต่อไปว่า การอบรมครั้งนี้ สมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานไปสู่การเป็นผู้ฝึกสอนระดับมืออาชีพ มีความรู้ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เสริมสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานรุ่นใหม่ ๆ ซึ่งจะได้พัฒนาวงการกีฬาจักรยานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวงการกีฬาจักรยาน และพัฒนานักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศต่อไป

“สมาคมกีฬาจักรยาน ฯ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง จากสหพันธ์จักรยานนานาชาติ หรือ ยูซีไอ ในการส่งวิทยากรชั้นนำที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งในทฤษฏีและภาคปฏิบัติมาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจในกีฬาจักรยานประเภทถนน โดยเฉพาะในภาคปฏิบัติเพื่อยกระดับความรู้ของผู้ฝึกสอนจักรยานไทยให้มีมาตรฐาน รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา ตลอดจนแนวทางที่ถูกต้องตามหลักการ” พล.อ.เดชา กล่าว

พล.อ.เดชา กล่าวเสริมอีกว่า สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้จัดอบรมเช่นนี้ตลอดทั้งปี ในกีฬาจักรยานประเภทต่าง ๆ ทั้งประเภทถนน ประเภทลู่ ประเภทเสือภูเขา และประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ ไม่เพียงแต่มีการจัดอบรมผู้ฝึกสอนเท่านั้น สมาคมกีฬาจักรยานฯ ยังจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาจักรยานทุกประเภทด้วย เพื่อเป็นการพัฒนาวงการกีฬาจักรยานของไทยให้เดินหน้าก้าวไกลไปด้วยกันทั้งระบบ” พล.อ.เดชา กล่าว.