” ดูแลกัน ” ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 พร้อมชมรมแม่บ้านทหารบกกองพลทหารม้าที่ 1 ออกเยี่ยมกำลังพลที่มีอาการป่วย และพักรักษาตัวพร้อมมอบรถวีลแชร์และให้กำลังใจ

0
94

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 พลตรี วิชิต วงศ์สังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 พร้อมด้วย ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกกลุ่มกองพลทหารม้าที่ 1 และคะน้า เดินทางไปมอบรถวีลแชร์และถุงยังชีพ ให้กับจ่าสิบเอก วรเดช เพชรบัว อายุ 44 ปี ซึ่งเป็นกำลังพลมีอาการป่วยด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบหลังจากการพักรักษาตัวแล้วไม่สามารถเคลื่อนไหวเดินได้ พร้อมทั้งให้กำลังใจและช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัว ณบ้านเลขที่ 604 บ้านท่าวังผา ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน