” แค่มาก็ดีใจ ” ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ห่วงใยกำลังพลที่ปฏิบัติงานกองกำลังผาเมืองป้องกันชายแดนเยี่ยมกำลังพลที่ป่วยทุพพลภาพ เคลื่อนไหวไม่ได้ พร้อมมอบรถวีลแชร์และถุงยังชีพเป็นกำลังใจ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 พลตรี วิชิต วงศ์สังข์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง พร้อมด้วย ชมรมแม่บ้านทหารบก กลุ่มกองพลทหารม้าที่ 1 , ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง/หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการของกองกำลังผาเมือง เดินทางออกเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยกำลังพลที่ปฏิบัติงานให้กับกองกำลังผาเมือง โดยในครั้งนี้เดินทางไปมอบรถวีลแชร์ให้กับกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบเขตอำเภอชายแดน ให้แก่นายเกษม กายา อายุ 52 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วย
ที่ทุพพลภาพทางการเคลื่อนไหว ณ บ้านเลขที่ 134/1 บ้านนาคา ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน