ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง พิษณุโลก ร่วมจับกุมเด็กแว้น

0
56

ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ร่วมจับกุมเด็กแว้น ที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญในพื้นที่รับผิดชอบพร้อมดำเนินคดีต่อผู้ปกครอง
วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก พลตรีถาวร แสงฤทธิ์ บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พันเอก วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 พันตำรวจเอกทรงพล สังข์เกษม ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก พร้อมชุดจับกุม ร่วมกันแถลงข่าว การแข่งขันรถในทางและความผิดอื่นๆของรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญให้แก่พี่น้องประชาชน พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยยึดรถจักรยานยนต์กว่า 190 คัน ส่งดำเนินคดี
ปัญหาการแข่งรถในถนนที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชน ต้องยอมรับว่ามีมาอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่เทียบเท่ากับที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯและปริมณฑล แม้จะมีการกวดขันจับกุม ป้องปราม แต่ก็เป็นไปได้ยากที่จะหมดสิ้น ทำให้เด็กและเยาวชน หลงเดินไปในทางที่ผิด ความเดือดร้อนรำคาญแก่อันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความเสียหาย สูญเสีย ทั้งชีวิต ร่างกายทรัพย์สินและเวลา รัฐบาลโดยการนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หยิบยกขึ้นมาเพื่อให้ความสำคัญ โดยพลตำรวจโท ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้รับผิดชอบ ให้ทำอย่างจริงจังต่อเนื่องทั้งประเทศ สามารถลดปัญหาได้อย่างยั่งยืนมีการปฏิบัติเพิ่มเติมต่างจากตับทั่วไปตามปกติแล้ว คือการขยายผลและบันทึกข้อมูลใช้กฎหมายที่มีอยู่ทุกฉบับนำมาปฏิบัติให้ครบวงจรของการกระทำความผิด ตั้งแต่ตัวผู้บับขี่ ผู้จัด สนับสนุน ชักจูง ส่งเสริม ผู้ปกครอง สถานศึกษา สภาพยานพาหนะ พฤติกรรมการขับขี่ ร้านซ่อมแต่งรถ แหล่งซื้อขายอะไหล่ที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือร้านขายของเก่า การโฆษณาประกาศซื้อขายในโซเชียล โดยทางกลุ่มโซเชียลที่นัดหมายรวมตัวแข่งขันหรือก่อความเดือดร้อนรำคาญ ดำเนินคดีกับ Admin Page ในฐานะสนับสนุนส่งเสริมด้วยเช่น พรบ.รถยนต์ พรบ.จราจร พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พรบ.คุ้มครองเด็ก พรบ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พรบ.สาธารณสุข และคำสั่งคสช. โดยมีมาตรการป้องกัน ปราบปราม ขยายผล จัดเก็บข้อมูล และการรายงานในการจับกุมแต่ละครั้งให้มีการขยายผลในแต่ละความผิดให้ครบวงจร มีการบันทึกข้อมูลผู้ขับขี่อย่างละเอียดเป็นระบบ เพื่อเป็นข้อมูลติดตาม เฝ้าระวังโทษ มีตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือน ทำประวัติ เชิญผู้ปกครองมาอบรมทำทัณฑ์บน เปรียบเทียบปรับ ดำเนินคดีส่งสาร จำคุก
จึงประชาสัมพันธ์การปฏิบัติให้พี่น้องประชาชน ผู้ปกครอง กลุ่มวัยรุ่นนักแว้น นักซิ่ง ตลอดจนผู้สนับสนุน ร้านซ่อมดัดแปลงทั้งหลายที่ได้รับประโยชน์จากกลุ่มนี้ให้ทราบเพื่อให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติพฤติกรรมดังกล่าว พร้อมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแส ข้อมูลข่าวสาร หรือคิดภาพการกระทำผิดได้ทุกสถานีตำรวจในพื้นที่ หรือหมายเลขฉุกเฉิน 191 ทั้งนี้จะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและจะเข้าไปสืบสวนสอบสวน ติดตามตัวมาดำเนินการทันที มิได้เน้นเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก แต่ปฏิบัติเต็มพื้นที่และทั่วประเทศจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ให้การปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเช่น การศึกษา ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ขนส่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อุตสาหกรรม พาณิชย์ สาธารณสุข อาสาสมัคร กู้ภัยต่างๆ โดยจะมีการกดดันกวดขันดำเนินการจับกุมอย่างต่อเนื่องจริงจังให้ปัญหาต่างๆเหล่านี้หมดไป ปรีชา นุตจัรส ราย งาน