“กอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น​ ร่วม​กับฝ่ายปกครอง​ ทหาร​ ตำรวจ​ ออกตรวจสถานบริการ​ หลังมหาลัยขอนแก่น​เพื่อป้องกัน​เหตุ​ และจัดระเบียบ​สังคม​ ก่อนเปิดเทอม​!!

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 น.ที่ผ่านมาโดยการอำนวยการของ พ.อ.คณธัช​ ชนะ​กาญจน์​ รองผอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น​,ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น,นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น มอบหมายปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่กอ.รมน.​จังหวัด​ขอนแก่น​ ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น,ทหาร มทบ.23, วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น, สสอ.เมืองขอนแก่น พมจ.ขก.,สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยวชนจังหวัดขอนแก่น ออกตรวจสถานประกอบการ บริเวณด้านหลัง มข.ตามนโยบายจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ประกอบด้วย

1. ร้านหลังมอ
2. ร้านเเฮชเเท็ก
3. ร้านบีทูซิท
4. ร้านอีสท์โคบาร์
5. ร้านเพลย์กราวนด์
6. ร้านมาติหล้า
7. ร้านบางบาร์
8. ร้านภาภิรมย์
9. ร้านชิวล์บาร์
10. ร้านเกมส์บานาน่า

– เพื่อป้องปรามการกระความผิดกฎหมาย โดยเน้นย้ำ
1. มิให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนด
2. มิให้จำหน่ายสุราแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
3. มิให้ปล่อยปละละเลยให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้ามาใช้บริการในสถานที่ของตน
4. มิให้ปล่อยปละละเลยให้มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดในสถานที่ของตน

– ทั้งนี้ ได้สุ่มตรวจปัสสาวะผู้ใช้บริการ จำนวน 15 ราย ไม่พบผู้เสพยาเสพติด!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

###############################