พิธีส่งมอบโครงการพัฒนาและปรับปรุงสนามเด็กเล่น โรงเรียนวัดห้วยลำไย ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

0
184

พิธีส่งมอบโครงการพัฒนาและปรับปรุงสนามเด็กเล่น โรงเรียนวัดห้วยลำไย ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 พลอากาศตรี ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอตากฟ้า และนายนฤทธิ์ คำนาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3 และหน่วยงานราชการภาครัฐ เอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีส่งมอบสนามเด็กเล่น โดยมี นายพงศกร ตุลานนท์ ผู้อำนวยการภาคเหนือตอนล่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าว วัตถุประสงค์ ตามที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ร่วมกับ กองทัพอากาศ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการการปรับปรุงสนามเด็กเล่น และสนามกีฬาให้แก่ โรงเรียนวัดห้วยลำไย ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ในการนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินการ จำนวน 200,000 บาท และกองทัพอากาศได้นำกำลังพลจากกองบิน 4 อ.ตาคลี เข้ามาซ่อมแซม ปรับปรุง ตกแต่งภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นและสนามกีฬา จะทำให้เด็กๆในตำบลหนองพิกุลและใกล้เคียง ได้เสริมสร้างพัฒนาการของตนเองทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อันจะทำให้เขาเหล่านี้เติบโตเป็นคนดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ให้กับชุมชนของเราต่อไป และนางสาวปิยนันท์ บุญเกื้อ ผอ.รร.วัดห้วยลำไย กล่าวขอบคุณ และร่วมรับมอบสนามเด็กเล่นและสนามกีฬา ภาพ-ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์