ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์/รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำสู่การแก้ไขแบบบูรณาการ

0
137

เมื่อ ๑๕๐๙๓๐ พ.ย. ๖๑ หมู่ รส.๒ มว.รส.๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (อ.คีรีมาศ จว.ส.ท.) ร่วมกับ ปลัดอำเภอคีรีมาศ, จนท.ฝ่ายปกครอง, ตำรวจ สภ.คีรีมาศ และจิตอาสา ร่วมจัดชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์/รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำสู่การแก้ไขแบบบูรณาการ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.๖ ต.โตนด โดยมีประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมจำนวน ๗๐ คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย