เมืองร้อยเอ็ด” นายก.อบต.โนนรัง มอบใบประกาศนียบัตร.75 ผู้นำ.นร.!!!.2562
เมื่อเวลา 11. 39 น.วันนี้วันที่(11 กรกฎาคม 2562) วันที่ 2 ของการฝึกอบรมนักเรียน นายจงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง รองนายกพิมพร วินทะไชย,ท่านเลขานายก วิไลพร บุญวิเศษ และ พัฒนาชุมชน นายประเทืองแสนมนตรีที่ให้เกียรติ มอบใบเกียรติบัตรและปิดการอบรมโครงการอบรมผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
คณะครูผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติ. ณ อาคารองค์การบริหารส่วน ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันนี้ ส่งเสริมสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ต้องขอขอบคุณ ในน้ำใจของท่านที่เห็นความสำคัญของการศึกษาและได้มอบ โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียน แนะนำไปพัฒนาส่งเสริมสุขภาพในแต่ละโรงเรียนต่อไป ในนาม ตัวแทนของ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลโนนรัง ขอให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่าง มีการส่งเสริมติดต่อไป และเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนของชาติต่อไปขออวยพรให้ท่านและคณะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง จงพบแต่ความสุขความเจริญเป็นกำลังคอยให้การช่วยเหลือชาติบ้านเมืองตลอดไป
///////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม :: ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานข่าว จากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด