เกษตรสี่แควปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงหางหนีบสู้หนอนกระทู้ข้าวโพด

0
124

เกษตรสี่แควปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงหางหนีบสู้หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
อ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30 น. ที่หมู่ 5 บ้านธารมะยม ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธ์ รอง ผวจ.นครสวรรค์ เดินทางไปพบปะพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดราว 50 ราย โดยมี นายบุญมี แท่นงาม กษจ.นครสวรรค์ นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นอภ.พยุหะคีรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม
สืบเนื่องมาจากการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดกระจายทั่วไป สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรเป็นบริเวณกว้าง จึงติดต่อไปที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จ.ชลบุรี ได้รับการสนับสนุน แตนเบียนไข่ทริโครแกรมม่า จำนวน 4,000 แผ่นๆ ละ 2,000 ฟอง ครอบคลุมพื้นที่ 1,000 ไร่ จะเจาะทำลายไข่หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และไข่หนอนอีกหลายชนิด และแมลงหางหนีบ จำนวน 100,000 ตัว ครอบคลุมพื้นที่ 1,000 ไร่ จะกินไข่และตัวอ่อนหนอนกระทู้ข้าวโพด และหนอนอีกหลายชนิด โดยใช้คีมที่หางหนีบเหยื่อกินเป็นอาหาร วันละ 6-10 ตัว/วัน ซึ่งจะช่วยลดประชากรของหนอนดังกล่าวได้ระดับหนึ่ง ในขณะเดียวกันก็ได้ให้เกษตรอำเภอและเกษตรตำบลออกสร้างการรับรู้ในทุกพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวโพดอย่างต่อเนื่อง