โรงเรียนพนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ จัดโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด

0
132

โรงเรียนพนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ จัดโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
     เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2562 นางภาวินี เขาแก้ว ผอ.โรงเรียนวัดพนมเศษ และคณะครู จัดให้มีการอบรมนักเรียนในโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด มีนักเรียนในโรงเรียน ระดับ ม.1 – ม.3 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการอบรมจาก อบต.พนมเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตะหนักถึงพิษภัย ปัญหา การแพร่หลายของยาเสพติด รู้ถึงสาเหตุ อาการ วิธีป้องกัน วิธีหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พิธีเปิดการอบรม นางนิสา ใจเอื้อ นายก.อบต.พนมเศษ เป็นประธานเปิดการอบรม นางภาวินี เขาแก้ว ผอ.รร.วัดพนมเศษกล่าวรายงาน ในโครงการนี้ พ.ต.อ.เดชชาต วัฒนพนม ผกก.สภ.ท่าตะโก สนับสนุนโครงการให้วิทยากรการอบรมได้ครูตำรวจ D.A.R.E. จาก สภ.ท่าตะโก พ.ต.ท.ชัชชัย บริบูรณ์ สว.สส. ร.ต.ท.นิกร ยะรินทร์ รอง สว.(ป) ด.ต.ชิน ทับทิมศรี ผบ.หมู่ งานจราจร ด.ต.ชนะชัย กล่อมเกลี้ยง ผบ.หมู่ งานนโยบายและแผน ครูตำรวจแดร์ D.A.R.E เป็นวิทยากรการอบรม