เทศบาลนครนครสวรรค์ จัด ” ปั่น ปั่น ปั่น ประสานใจเทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 “

0
173

เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการออกกำลังกายและลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ด้วย เทศบาลนครนครสวรรค์ จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการออกกำลังกายและลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน “ ปั่นปั่นปั่น.. ประสานใจเทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ” กิจกรรมปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และเพื่อแสดงความจงรักภักดี ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
เริ่มตั้งแต่เวลา 05.30 น. ลงทะเบียนบริเวณด้านหน้าเทศบาลนครนครสวรรค์ และเริ่มเคลื่อนขบวนปั่นเวลา 06.30 น. ระยะทางไปกลับประมาณ 60 กิโลเมตร
ทั้งนี้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม โดยมาลงทะเบียนหน้างาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสนุกสนาน ได้ออกกำลังกาย มีความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดกิจกรรม เทศบาลนครนครสวรรค์ รณรงค์การใช้จักรยาน เพื่อสุขภาพและลดภาวะโลกร้อน