คณะกรรมการประเมินคัดเลือกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับภาคเหนือ

0
143

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอหนองบัว หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ผอ.รพ.สต. ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คณะครู นักเรียนโรงเรียนหนองบัว โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สโมสรโรตารี่หนองบัว และชมรม อสม.อำเภอหนองบัว ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคัดเลือกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่นระดับภาคเหนือ และนำเสนอ (Oral Presentation) ผลการดำเนินงานงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอำเภอหนองบัว ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์