ผู้ว่าฯเมืองร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมโครงการ “หนึ่งใจ…ให้ธรรมะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

0
116

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมโครงการ “หนึ่งใจ…ให้ธรรมะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมอบรม ให้การต้อนรับและเข้าร่วมโครงการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดโครงการ “หนึ่งใจ…ให้ธรรมะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ วัดสระทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้เด็กและเยาวชน ไก่เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาการเจริญสมาธิภาวนาโดยมุ่งหวังให้มีความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 เข้ารับการอบรมจำนวน 350 คน  โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนโรงเรียนการกุศลวัดสระทอง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความตั้งใจ ที่จะนำหลักธรรมไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต สร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวม พร้อมทั้งเป็นสื่อกลางในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาเด็ก และเยาวชนเพื่อให้เป็นกำลังใจในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต โดยทั้งนี้มีพระครูสุวรรณสรานุกิจ เจ้าอาวาสวัดสระทอง เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด คณะพระวิทยากร วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด ที่อำนวยการอบรม ซึ่งอุทิศแรงกายแรงใจและเสียสละเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ ต่อไป

ณ วัดสระทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
///////////////////ชมรมสื่อออนไลน์ IT ขอขอบคุณ Tide. เครดิตภาพข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม :: ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานข่าว