มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึ้งมอบเงินช่วยเหลือผู้ถูกเพลิงไหม้บ้าน

0
65

มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ ร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึ้งมอบเงินบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยเพลิงไหม้
วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ โดยการนำของ นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ พร้อม ที่ปรึกษา , รองประธาน และคณะกรรมการ มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ เป็นตัวแทนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ครอบครัวของนางลมูล คันศร หมู่ 5 ตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ที่ถูกเพลิงเผาไหม้บ้านทั้งหลังและเครื่องทำมาหากิน เครื่องมือทางด้านการเกษตร เครื่องนุ่งห่ม ของใช้ประจำวัน ถูกเพลิงไหม้ทั้งหมด ซึ่งทางคณะกรรมการมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ จึงได้ประสานมูลนิธิปอเต็กตึ้ง นำเงินมาช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้นให้กับผู้ที่ถูกเพลิงไหม้ดังกล่าว