สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยว “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” นี้ เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่ชุมชนท้องถิ่น ลุกขึ้นมาจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง เพื่อนำเสนอ ของดี ของเด่น และของดังของชุมชนที่สะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตคนดำเนินสะดวก เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ร่วมกับชุมชนผ่านกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยว ทั้ง ๔ จุดประกอบด้วย วัดโชติทายการาม ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับพระราชวงศ์จักรีถึงสามพระองค์ คือรัชกาลที่ ๔ ทรงดำริให้ขุดคลองดำเนินสะดวก รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสต้นเพื่อเยี่ยมเยียนราษฎร์ และ รัชการที่ ๙ พร้อมด้วยพระราชินีในรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระกฐินต้น อีกทั้งยังมีสถูปเก่าแก่ พระพุทธบาทจำลองและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่รวบรวมประวัติศาสตร์และข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นวิถีของคนดำเนินสะดวกไว้อย่างครบถ้วน จุดที่ ๒ คือบ้านมหาดเล็กเจ็กฮวด สหายหลวงในรัชกาลที่๕ เป็นบ้านของราษฎรที่พระพุทธเจ้าหลวง เสด็จประพาสต้น ซึ่งลูกหลานของมหาดเล็กเจ็กฮวด ได้ดูแลรักษาบ้านไว้อย่างดี และพร้อมบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์อันสำคัญนี้ พร้อมทั้งชิมเมนูทรงเสวยที่ยายผึ้ง คุณแม่ของมหาดเล็กเจ็กฮวดได้ทำถวายแด่รัชการลที่ ๕ ประกอบด้วย ปลาต้มเค็ม น้ำพริกมะขาม ผัดเกี้ยมฉ่าย และผัดหอยกระพง จุดที่ ๓ คือสวนเกษตรแม่ทองหยิบดำเนินสะดวก เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชา มาปรับใช้กับวิถีเกษตรที่เดิมทำเป็นเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบกันสะพานวัดใจ และต้นไม้กอดกัน เยี่ยมชมวิถีชาวสวนริมคลองดำเนินสะดวก พายเรือชมสวนและเก็บผักและผลไม้ตามฤดูกาล และจุดที่ ๔ ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก ซึ่งเป็นย่านการค้าดั้งเดิมที่ยังคงวิถีไว้ เป็นตลาดน้ำแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ท่องเที่ยวแบบครบอรรถรสคือ ชม ช็อบ ชิม แช๊ะ ..สำหรับกิจกรรมทดสอบเส้นทางของ คณะ ATTA ในครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดราชบุรี และ ณ สัทธา อุทยานไทย โดยเบื้องต้นจากการสอบถามผู้ประกอบการส่วนใหญ่รู้สึกประทับใจกิจกรรมในครั้งนี้