ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางวิยดา พลับน้อย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ อง๕กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต

0
103

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางวิยดา พลับน้อย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ อง๕กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต กับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 สภากาชาดไทย ณ วัดเทพสามัคคีธรรม ม.12 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ได้โลหิต จำนวน 279 ยูนิต