วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) เนื่องในงานฉลอง 125 ปี เมืองอุดรธานี ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อำเภอบ้านดุง เป็นหลังที่ 165

ให้แก่ นายมงคล ปราบวิชิต  เกิดวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2513  อายุ 48 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 192
ม.13 ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี อาศัยอยู่กับภรรยา และหลานสาวที่พิการแขนทั้งสองข้าง และนายมงคล ก็พิการแขน เนื่องจากประสบอุบัติเหตุด้วยรถจักรยานยนต์ ทำให้แขนใช้งานได้เพียงข้างเดียว ซึ่งนายมงคลปราบวิชัย ต้องแบกรับเลี้ยงภาระดูครอบครัวมาโดยตลอด มีสภาพความเป็นอยู่ที่ลำบากและฐานะยากจน หน้าที่การงาน เป็นช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้าทุกชนิด แต่เวลาซ่อมจะต้องใช้ภรรยาเป็นผู้ช่วยทุกครั้ง เนื่องจากแขนอีกข้างใช้การไม่ได้ รายได้ต่อเดือน เบี้ยยังชีพผู้พิการเดือนละ 800 บาท ค่าแรงซ่อมเครื่องไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละไม่เกิน 2,000 บาท ลักษณะบ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียว เวลาฝนตกหนักทำให้น้ำไหลเข้าตัวบ้านเนื่องจากตัวบ้านต่ำกว่าถนน สภาพนอกบ้าน ประตู ทำด้วยสังกะสีเก่า ๆ ส่วนหน้าต่างได้นำสังกะสีมากั้นเพื่อกันแดด กันฝน สภาพภายในบ้านไม่มีห้องเป็นสัดส่วน ห้องครัวก็อยู่รวมกันกับห้องนอน ส่วนห้องน้ำก็ไม่มีหลังคาปิด เวลาฝนตกไม่สามารถใช้งานได้ ไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง

งบประมาณจากการบริจาคโดย คุณปรีชา – คุณสรรค์นรา – คุณภควพร ชัยรัตน์ สนับสนุน 40,000 บาท นายเตียง พลแสง ผู้ใหญ่บ้าน ม. 13. ต.นาไหม  จำนวน  2,000 บาท นายนิรัตน์ โครตปัจจิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม จำนวน 5,000 บาท นายจันทร์แสง ยืนนาน ผอ.โรงเรียนบ้านวังคางฮุง จำนวน 500 บาท นายสมบัติ อุปมา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 13. ต.นาไหม สนับสนุนสี จำนวน 2 ถัง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 47,500 บาท

นอกจากนี้ ได้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมมอบของที่ระลึกให้บ้านทุกหลังในโครงการฯ ได้แก่

– พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จาก คุณปรีชา ชัยรัตน์
– สมาคมสงเคราะห์ชุมชนอุดรธานี มอบหลอดไฟฟ้านีออน
– จังหวัดอุดรธานี มอบเสื้อ 126 ปี อุดรธานี และ สิ่งของ/อาหาร จากการตักบาตรตอนเช้า (สวมผ้าไทยใส่บาตรพระ)
– บริษัท ไทยนำมันสำปะหลัง จำกัด มอบวุ้นเส้น จำนวน 1 กล่อง
– ที่ทำการปกครองอำเภอ เหล่ากาชาด/ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี บ้านอุดรธานี/ ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง ร่วมมอบสิ่งของ และธนาคารออมสินอุดรธานี มอบร่ม ธกส. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานีมอบเก้าอี้และกระติกน้ำแข็ง

โดยมี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ชมรมแม่บ้านมหาดไทย นายอำเภอบ้านดุง นายกกิ่งกาชาดและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านดุง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในพิธี