เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. คุณเกวลิน ชนะชัย พร้อมครอบครัวชนะชัย บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยประสงค์ให้คุณแม่บุญเรือน ดำรงโภวรรณ(ผู้วายชนม์) ทำบุญเป็นครั้งสุดท้าย โดยมีคุณขวัญใจ จันทร์เฉลิม รองประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ รับมอบ ณ วัดนครสวรรค์ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ขออนุโมทนาบุญ และขอให้คุณแม่บุญเรือน ดำรงโภวรรณ (ผู้วายชนม์) มีความสุขในสัมปรายภพ
………………………………………
ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 056-219888 ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ