a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!ร่วมกับ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”นำสิ่งอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้พิการติดเตียงมานานกว่า10 ปี!!

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.62 เวลา 11.00 น. โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน. จังหวัด ป.ข พร้อมด้วย นาย สุรพล ศรีมนฑา นายก อบต. ช้างแรก,มว.รส.ที่1 (อ.บางสะพานน้อย) ร้อย.รส.จว.ป.ข

และ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”โดยดร.หิมาลัย ผิวพรรณ มอบสิ่งอุปโภคบริโภคพร้อมกับให้กำลังใจแก่ นาย สุดชาติ เจ๊ะโสะ ผู้พิการด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 2 ม.7 บ้านศรีนคร ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จว.ปข.ซึ่งเป็นคนไข้ติดเตียงมานานกว่า10 ปีบ้านมีฐานะยากจนมีญาติคอยดูแลช่วยเหลือ!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

###########################