a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์! ร่วมพิธีเปิดโครงการการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล และฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ ประจำปีงบประมาณ 2562 !!

เมื่อวันที่4 ก.ค.62 เวลา 09.00 น. โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.พร้อมด้วย พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.,พ.อ.สุรชัย สังข์แก้ว หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.ร่วมพิธีเปิดโครงการการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล และฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ ประจำปีงบประมาณ 2562

โดยมี นายสุรพล ศรีมนฑา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก เป็นประธานในพิธี มีประชาชนในพื้นที่ ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อยจ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านศรีนคร ม.7 ต.ข้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ !!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

###########################