ตอนนี้หนุ่ม-สุทนเดินทางมาสวนสามพรานเพื่อทำข่าวท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเนื้อที่30ไร่ของสวนสามพราน เป็นผักปลอดสารพิษทั้งหมด ท่านที่ชอบวิถีเกษตรมาเที่ยวได้สวนสามพรานนครปฐมครับ