a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ททท.ราชบุรี รุกหน้าขานรับนโยบายเมืองไทยใคร ๆ ก็เที่ยวได้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี จัดกิจกรรม “เก๋า นครปฐมเที่ยวชมราชบุรี” และ “เก๋าราชบุรีไปที่นครปฐม” ภายใต้โครงการ ไหว้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้า ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานี้

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง ททท. เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการไหว้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้า ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในช่วงวันเข้าพรรษานี้ เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เดินทางท่องเที่ยวไหว้พระ เรียนรู้ เพิ่มเติมประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว “เมืองไทยใคร ๆ ก็เที่ยวได้”

ด้าน นางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานราชบุรี กล่าวว่า ททท. สำนักงานราชบุรี จึงได้จัดนำ “วัยเก๋าราชบุรีไปที่นครปฐม” ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชา ผู้ที่เดินทางเป็นกลุ่มสูงวัย มีรายได้น้อย อายุ 55 ปี ขึ้นไป ดูแลตนเองได้ (Active Senior) ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดนครปฐม เช่น ตลาดน้ำดอนหวาย ทำบุญไหว้หลวงพ่อวัดไร่ขิง กราบองค์พระปฐมเจดีย์ พร้อมทั้งร่วมงานเกษตรปลอดภัยและกล้วยไม้งามอร่ามพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2562 นี้ ในส่วนของ “เก๋านครปฐมเที่ยวชมราชบุรี” นั้น จะเดินทางในวันเข้าพรรษาที่ 17 กรกฎาคม 2562 ทำกิจกรรมไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระศรีอารย์ วัดมหาธาตุวรวิหาร อุทยานหินเขางู ณ สัทธา อุทยานไทย เยี่ยมชมโรงโอ่งรัตนโกสินทร์ 4 สถานที่ผลิตคณโฑน้ำศักดิ์ที่ใช้ในพระราชพิธีราชาภิเษก ซึ่ง ททท. หวังว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีความสุขกับสถานที่ท่องเที่ยวใกล้บ้าน มีความภาคภูมิใจ เกิดความรัก และหวงแหนในทรัพยากรท่องเที่ยวของประเทศ

สำหรับผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามและสมัครได้ทุกวันที่ ททท. สำนักงานราชบุรี โทรศัพท์ 032 919176 – 8 รับจำนวนจำกัด 140 คน (เส้นทางละ 70 คน) และขอสวนสิทธิ์ปิดรับเมื่อเต็ม