ข่าวร้องทุกข์ ชาวบ้านหมู่ 3 ตำบลมะขามคู่โวย เทศบาลใช้น้ำไม่สะอาดทำประปาหวั่นเกิดอันตราย
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 30 มิถุนายน ทีมงานผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ หมู่3 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง พบกับตัวแทนประชาชนหมู่ 3 ที่บริเวณสระเก็บน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ซึ่งในขณะที่คณะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ร่วมกับตัวแทนของพี่น้องประชาชนพบว่าเครื่องสูบน้ำของระบบประปายังทำงานอยู่อย่างต่อเนื่อง จากการเดินสำรวจโดยรอบบริเวณสระน้ำดิบก็พบความผิดปกติตามที่ชาวบ้านร้องสื่อไปจริง มีการตรวจพบว่ามีน้ำสีเหลือง สีน้ำตาลไหม้ ไหลออกมาจากดินขอบบ่อเป็นแนวยาวและไหลออกมาอย่างต่อเนื่อง ตำแหน่งที่น้ำไหลออกมาเมื่อตรวจดูอย่างละเอียดพบว่าทิศทางที่น้ำไหลมานั้นมาจากโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีซึ่งถูกสั่งให้หยุดการผลิตไปแล้วเนื่องจากโรงงานดังกล่าวแอบปล่อยน้ำเสียลงลำรางสาธารณะ ตัวแทนของชาวบ้านให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าน้ำสีเหลืองกับสีน้ำตาลไหม้น่าจะเป็นน้ำเสียที่ทางโรงงานปุ๋ยฝังกลบไว้ก้นบ่อบำบัดน้ำของโรงงาน (การกำจัดที่ผิดวิธี) วันนี้พื้นที่ตำบลมะขามคู่มีฝนตกชุกน้ำผิวดินอิ่มตัวจึงทำให้น้ำเสียหรือน้ำสารเคมีที่ถูกฝังกลบไหลทะลักขึ้นมาซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวได้เดินสำรวจดูก็พบว่าที่ขอบสระน้ำด้านทิศตะวันออกพบว่ามีน้ำสีเหลืองกับน้ำสีน้ำตาลไหม้ไหลออกมาจริงซึ่งน้ำทั้งสองสีที่ไหลซึมออกมาคล้ายกับสีของสารเคมีที่เคยไหลออกมาจากโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีเนื่องจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไม่มีหน่วยงานของรัฐที่จะสามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นน้ำอะไรมีสารเคมีปนเปลื่อนหรือไม่ซึ่งจะได้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามานำตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง ตัวแทนของชาวบ้านได้ฝากถึงผู้บริหารของเทศบาลตำบลว่าช่วยลงมาดูแลลูกบ้านสักหน่อยก่อนที่จะเกิดความสูญเสีย

ภาพ/ข่าว ราชัญ กองทอง  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก