สพป.นครสวรรค์ 3 จัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

0
241

สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2562
นายกิตตพันธ์ กุนทอง รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2562 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอท่าตะโก ระหว่างวันที่ 3 – 5 ก.ค. 62 ณ. ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านทำนบ ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก นครสวรรค์ เพื่อให้เด็กเยาวชนลูกเสือ เนตรนารี ได้มีความรู้ตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด รู้วิธีป้องกัน รู้วิธีหลีกเลี่ยง ปฏิเสธยาเสพติด มีโรงเรียนร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 9 โรงเรียน โดยมี นายสะอาด แผนสุวรรณ์ ผอ.รร.บ้านหัวถนนเหนือ นายเอกสิทธิ์ คำภิรานนท์ ผอ.รร.บานท่าสุ่ม นายนิวัตร วิไลวรรณ ผอ.รร.บ้านตุ๊กแก นายสนอง คำคม ผอ.รร.ชุมชนบ้านหีวพลวง นายอิทธพงษ์ จินดาทิพย์ ผอ.รร.วัดสายลำโพงเหนือ นางอัญชลี จินดาทิพย์ ผอ.รร.บ้านหนองหลวง นางภัทรกร หงส์สิน ผอ.รร.วังวิทยา ว่าที่ร้อยตรีบุญเสริม จั่นผอง ผอ.รร.บ้านทำนบ นางภาวินี เขาแก้ว ผอ.รร.บ้านพนมเศษ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ และมี ร.ต.ท.นิกร ยะรินทร์ รอง สว.(ป) สภ.ท่าตะโก นายนพรัตน์ โพธิ์คำ ครู รอง.ผอ. รร.สามมิตร ด.ต.ชนะชัย กล่อมเกลี้ยง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว ร.ต.ท.นิกร ยะรินทร์