คุณนภาพร ไกรพฤกษะวัน ประธานกรรมการศูนย์การค้า วี-สแควร์ พลาซ่า คุณวัลลภัคธิ์ ไกรพฤกษะวัน กรรมการผู้จัดการ บริจาคเงิน100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ครั้งที่ 16 ให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยมีนายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ เป็นผู้รับมอบ

0
102
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 เวลา 11.00 น. คุณนภาพร ไกรพฤกษะวัน ประธานกรรมการศูนย์การค้า วี-สแควร์ พลาซ่า คุณวัลลภัคธิ์ ไกรพฤกษะวัน กรรมการผู้จัดการ บริจาคเงิน100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ครั้งที่ 16 ให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยมีนายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ เป็นผู้รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ขออนุโมทนาบุญ ขอให้คุณนภาพร ไกรพฤกษะวัน ประธานกรรมการศูนย์การค้า วี-สแควร์ พลาซ่า คุณวัลลภัคธิ์ ไกรพฤกษะวัน กรรมการผู้จัดการ และครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง กิจการเจริญรุ่งเรืองค่ะ
………………………………………
ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 056-219888ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ