กิ่งกาชาดท่าตะโกจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ

0
92
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

กิ่งกาชาดท่าตะโก จ.นครสวรรค์ จัดอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( T 4 Y ) รุ่นที่ 2
นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( T 4 Y ) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 3 ก.ค. 62 ณ. ศาลาประชาคมอำเภอท่าตะโก มี นางเบ็จมาศ จูห้อง แม่บ้านมหาดไทย นายกกิ่งกาชาดท่าตะโก และสมาชิกกิ่งกาชาดท่าตะโก จัดขึ้น เพื่อให้ทราบถึงบทบาทของสภากาชาดไทยกับการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงบทบาทอาสาสมัครให้การดูแลผู้สูงอายุ ทราบถึงสังคมผู้สูงอายุ ทราบถึงการวัดสัญญาณชีพ ทราบถึงการดูแลอาการผิดปกติ การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ซึ่งมี อาสาดูแลผู้สูงอายุจาก อ.ท่าตะโก – อ.ชุมแสง – อ.หนองบัว – อ.ไพศาลี เข้ารับการอบรม โดยมีนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ เลขากาชาดนครสวรรค์ กล่าวทักทายผู้เข้ารับการอบรม นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก นายวินัย ศรีปิยะรัต นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าตะโก น.ส.สุภาพร วงษ์สุวรรณ์ กำนัน ต.ท่าตะโก พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ ไชยฮะนิจ รอง ผกก.ป.สภ.ท่าตะโก นายชูชาติ โพธิ์เพ็ชร ผอ.รร.อนุบาลท่าตะโก นายธรรมศักดิ์ สายน้ำเย็น ปลัดอาวุโส.ฯ จนท.จาก รพ.ท่าตะโก สัสดี หน.สรรพกร ทหารชุดปฏิบัติการมวลชน เกษตรอำเภอ พัฒนากร และตัวแทนจากอำเภอ ร่วมพิธีเปิดการอบรม คาดว่าเมื่อเสร็จการอบรมจะมีอาสาดูแลให้ความรักความอบอุ่นต่อผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ทำงานเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน